Sáng ngày 22/5/2021,  Phòng GD&ĐT hhuện Tuy Phước đã tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện năm học 2020-2021 tại 2 điểm: Trường THCS Phước Lộc và Trường THCS Trần Bá

Tại điểm trường THCS Phước Lộc có 529 học sinh khối 6, 7 của tất cả các trường THCS trên địa bàn huyện Tuy Phước tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021.

Lễ Khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện năm học 2020-2021 tại Trường THCS Phước Lộc

 

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước thông qua Quyết định thành lập Ban coi thi

 

Đại diện học sinh kiểm tra niêm phong túi bài kiểm tra

Thầy Mai Văn Em - Phó trưởng Ban coi thi phổ biến quy chế thi cho học sinh tham gia Kỳ thi