Trường THCS Phước Lộc được thành lập từ năm 1989 theo quyết định số 449/QĐ-UB ngày 7 tháng 6 năm 1978 của UBND huyện Tuy Phước, tại thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Là một xã có 2 đường quốc lộ đi qua (quốc lộ 1A, 19), có truyền thống hiếu học. Sự nghiệp giáo dục của xã luôn luôn được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, UBND xã, sự đồng tình ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học xã. Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và tập thể sư phạm trong nhà trường đoàn kết, nhất trí, có quyết tâm cao.

Trường đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 theo Quyết Định số 4138/QĐ-CTUBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định. Hiện nay trường có 17 phòng học và đủ các phòng chức năng, phòng làm việc. Tổng số CBGV- CNV là 58; trong đó GV đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 91,4%. Số học sinh toàn trường 1015 em. Nguồn tài chính đảm bảo cho trường hoạt động gồm: Từ nguồn ngân sách cấp như lương, phụ cấp theo lương được quản lý đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. Nguồn kinh phí từ nguồn thu học phí, được thu đúng, đủ và đảm bảo nguyên tắc tài chính. Việc sử dụng nguồn thu này đảm bảo quy định của Nhà nước về quản lý tài chính: trong 63% số tiền học phí để lại sử dụng 40% chi lương, 23% còn lại chi cho xây dựng CSVC và các hoạt động dạy - học.

Trong những năm học vừa qua, nhà trường đã triển khai đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của ngành, nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội. Nét nổi bật của nhà trường là phong trào dạy và học, phong trào học sinh giỏi các cấp, phong trào thể dục thể thao là một trường mạnh của huyện Tuy Phước.